top of page

POLÍTICA DE PRIVACITAT

L'Espai d'Arts escèniques Sonĝi kune assumeix el compromís de garantir la privacitat de l’Usuari en tot moment i en totes les interaccions amb ell. Sonĝi kune – Arts Escèniques assumeix també el compromís de no recollir informació innecessària sobre l’Usuari i a tractar amb extrema diligència la informació personal que l’Usuari pugui facilitar a través de la nostra Web.

De conformitat amb la Lley Orgànica 15/1999 de Protecció de Dades de Caràcter Personal (LOPD) i Reial Decret 1720/2007 de desenvolupament de la LOPD, l’informem que la utilizació de determinats serveis a la nostra pàgina web requereixen que ens faciliti determinades dades personals mitjançant formularis de registre o mitjançant l’enviament de missatges de correu electrònic, i que aquests seran objecte de tractament i incorporats als arxius de Sonĝi kune, titular i responsable dels mateixos. L’enviament voluntari de dades personals constitueix el consentiment exprés al tractament dels mateixos i a la seva incorporació als nostres fitxers, amb caràcter revocable i sense efectes retroactius, així com l’aceptació de les condicions del tractament expressades a continuació.

Així mateix l’informem que tots els nostres fitxers es troben legalment inscrits al Registre General de Dades Personals de l’Agència Espanyola de Protecció de Dades.

Les dades que li sol·licitem són les adequades, pertinents i estrictament necessàries per a la finalitat per la que es recullen, i en cap cas està obligat a facilitar-nos-les. Totes les dades sol·licitades als nostres formularis són d’obligada resposta per poder complir amb la finalitat de la seva sol·licitud, a excepció dels formularis que indiquen amb un asterisc (*) quines preguntes són d’obligada resposta. Així mateix, ens certifica que totes les dades que ens facilita són certes, veritables i pertinents per a la finalitat per la que les hem sol·licitat.

La nostra pàgina web sol·licita i rep dades personals mitjançant la recepció de diversos formularis i mitjançant el correu electrònic amb les següents finalitats i amb destí als següents arxius:

1. Alumnes (Arxiu Educació):

 • Gestió de les sol·licituds d’accés als diferents tallers i cursos formatius.

 • Formalizació, matriculació, gestió administrativa, execució i desenvolupament dels tallers i cursos formatius i tota aquella activitat docent de Sonĝi kune – Arts Escèniques.

 • Segmentació irealització de perfils, estudi estadístic dels serveis i continguts utilitzats, gustos i preferències, enquestes o formularis.

 • Gravació d’imatge i/o so a les aules i instal·lacions de Sonĝi kune – Arts Escèniques amb finalitats d’ensenyament i publicació de les activitats de Sonĝi kune i pel seu arxiu fotogràfic històric.

 • Enviament d’informació relacionada i d’activitats i esdeveniments de l’entitat.

 • Enviament de publicacions, invitacions, programes i newsletters.

 • Arxiu històric de relacions mantingudes amb els alumnes.

 

2. Informació i relacions amb Sonĝi kune (Arxiu de Contactes):

 • Manteniment de la continuïtat de relacions amb aquelles persones que mantenen o han mantingut relacions amb l’entitat.

 • Enviament d’informació relacionada i d’activitats i esdeveniments de l’entitat.

 • Publicitat i prospecció.

 • Enviament de publicacions, invitacions, programes i newsletters.

3. Correu electrònic:

Així mateix, posem a la seva disposició diverses adreçes de correu electrònic, amb la finalitat que ens sol·liciti qualsevol tipus d’informació, aclariment o dubte. Si vostè inclou dades personals al seu correu electrònic, o la seva adreça inclou dades personals, ens autoritza a incorporar-los als nostres arxius corresponents, si Sonĝi kune – Arts Escèniques ho considera convenient, i aquests estaran regulats per les presents polítiques de privacitat.

L'informem que l’acceptació de la nostra política de privacitat, sempre i quan no ens indiqui el contrari, implica el seu consentiment per a que li remetem tot tipus d’informacions per qualsevol mitjà, inclosos els mitjans electrònics i fins i tot finalitzat el curs. 

Si vostè ens ha facilitat dades personals d’un tercer o ens els facilita en un futur, haurà d’haver-lo informat i sol·licitat el seu consentiment dels extrems aquí exposats, amb caràcter previ a la seva inclusió.

Sonĝi kune – Arts Escèniques es reserva el dret a decidir la incorporació o no de les seves dades personals als seus arxius.

Si no desitja rebre les nostres informacions o comunicacions comercials, o vol rebocar el seu consentimient respecte a les autoritzacions concedides, així com exercir els seus drets d’accés, rectificació, cancelació i oposició, pot escriure'ns al correu electrònic info@songikune.net, aportant còpia del seu document nacional d’identitat o passaport.

Entenem que si no ens indica el contrari en el plaç de trenta (30) dies següents a l’acceptació de la present política de privacitat, ens autoritza a les comunicacions de dades indicades així com a la utilització de les seves dades per a qualsevol de les finalitats descrites no relacionades amb la finalitat principal de la relació amb Sonĝi kune – Arts Escèniques.

Sonĝi kune l’informa que les seves dades són tractades confidencialment i són utilitzades internament i per a les finalitats indicades. Per tant, no les cedim ni comuniquem a tercers, excepte en els casos legalment previstos, i a les entitats i organitzacions directament relacionades amb els serveis o productes contractats i entre els alumnes dels tallers i cursos formatius.

 

Així mateix, sempre que no ens indiqui el contrari a info@songikune.net, consenteix expressament que les seves imatges (fotografia i video) captades durant el transcurs de tallers i cursos formatius i esdeveniments a les instal·lacions de Sonĝi kune, siguin públiques i que de forma parcial o total siguin utilitzades de forma no lucrativa única i exclusivament per a material informatiu i promocional d’e Sonĝi kune, tals com fulletons, anuncis, revistes i publicacions de la institució, pàgines web, blogs, vídeos de l’entitat, sense cap limitació temporal.

Amb l’objectiu de mantenir les seves dades personals actualitzades, ha d’informar-nos de qualsevol canvi que es produeixi dels mateixos, en cas contrari, no respondrem de la seva veracitat. Considerem que si no cancel·la les seves dades personals expressament dels nostres fitxers, continua interessat en seguir-hi incorporat, a efectes de facilitar-li els nostres serveis en futures ocasions, remetre-li informació comercial, i mantenir un arxiu històric de relacions mantingudes amb els alumnes. Les seves dades romandran als nostres arxius mentre que l’interessat no cancel·li expressament les seves dades,  transcorreguts els terminis de cancel·lació legalment establerts, fins que Sonĝi kune – Arts Escèniques ho consideri oportú i mentre sigui adient a les finalitats indicades.

La navegació per la nostra pàgina constitueix el consentiment exprés dels usuaris per l’us de “Cookies” i seguiments d’IP’s, no obstant, si l’Usuari ho desitja pot desactivar i/o eliminar aquestes Cookies seguint les instruccions del seu navegador d’Internet. En cap cas, les Cookies proporcionen dades personals de l’Usuari. Les Cookies faciliten la seva navegació a la nostra web i ens permeten recollir dades a efectes estadístics: preferències, data de la primera visita, quantitat de vegades que s’ha visitat, data de la darrera visita, URL i domini de la que prové, explorador utilitzat i resolució de la pantalla.

Sonĝi kune – Arts Escèniques en resposta a la confiança dipositada en nosatres i tenint en compte la importància en matèria de protecció i confidencialitat que requereixen les seves dades personals, els informa que ha adoptat totes les mesures d’índole tècnica i organitzativa necessàries per salvaguardar la seguretat de les mateixes segons les exigències del Reial Decret 1720/2007. No obstant això, l’Usuari ha de ser conscient que les mesures de seguretat a Internet no son infal·libles ni inexpugnables, motiu pel qual, Sonĝi kune no podrà fer-se responsable de tals situacions ni de les seves conseqüències.

Sonĝi kune – Arts Escèniques pot modificar les presents polítiques de privacitat per adaptar-les a les mesures legislatives o jurisprudencials sobre dades personals que vagin apareixent, pel que exigeix la seva lectura, cada vegada que ens faciliti les seves dades a través d’aquesta web.

Sonĝi kune – Arts Escèniques no es responsabilitza del tractament de les seves dades personals de les pàgines web a les que pugui accedir a través dels diferents links que contingui la nostra pàgina, ni de les mesures de seguretat adoptades per qualsevol altre pàgina web que permeti un vincle amb la nostre.

Cookies (galetes)

Aquest lloc utilitza cookies: petits fitxers de text que es col·loquen a la vostra màquina per ajudar el lloc a proporcionar una millor experiència d’usuari.

En general, les cookies s’utilitzen per conservar les preferències dels usuaris, emmagatzemar informació per a coses com ara carros de la compra i proporcionar dades de seguiment anònimes a aplicacions de tercers com ara Google Analytics.

Com a regla general, les cookies faran que la vostra experiència de navegació sigui millor.

Tanmateix, és possible que preferiu desactivar les cookies en aquest lloc i en altres. La manera més efectiva de fer-ho és desactivar les cookies al vostre navegador.

bottom of page