MANTENIMENT

classes grupals

TEATRE MUSICAL joves 2 (avançat)

videotrucades

Dilluns 23 març    ------- 18:30h -------    Lectura + impros

Dilluns 30 març    ------- 18:30h -------    Escenes 1 a 11 de memòria + cant indiv. + córeos

Dilluns 6 abril      ------- 18:30h -------    Escenes + cant individual + córeos

TEATRE MUSICAL menuts

videotrucades

Dimecres 25 març    ------- 15h -------    Escenes + jocs

Dimecres 1 abril       ------- 17h -------    Cançons individuals + escenografia i vestuari

Dimecres 8 abril       ------- 17h -------    Entregar proposta cartell i títol de l'obra

TEATRE MUSICAL joves 1

videotrucades

Dimarts 24 març   ------- 17:45h -------   Escenes + rebre text nou

Dimarts 31 març   ------- 17:45h -------   Escenes + entregar cançó + rebre córeo i cançó final

Dimarts 7 abril      ------- 17:45h -------   Escenes + entregar córeo i cançó final + rebre                                                                      cançons i córeo

Dimarts 14 abril    ------- 17:45h -------   Escenes + entregar córeo i cançons + rebre text nou

TEATRE brots

Dijous 26 març    --------------    Els i les alumnes entreguen:

                                                      - Gravació "Estimem aquest bosc"

                                                Els i les alumnes rebran:

                                                      - Cançó "Fem un equip"

Dijous 2 abril       --------------    Els i les alumnes entreguen:

                                                      - Gravació Cançó final

                                               Els i les alumnes rebran:

                                                      - Cançó de la Guineu, el Gos i el Rat-penat

Dijous 9 abril       --------------    Els i les alumnes entreguen:

                                                      - Gravació 2 Cançó final 

                                                      - Gravació Cançons individuals

                                               Els i les alumnes rebran:

                                                      - Dibuixa un fragment del "mapa equivocat"

                                                      - Córeo "La cançó del Mico"

 

Dijous 16 abril      --------------    Els i les alumnes entreguen:

                                                      - Dibuix del "mapa equivocat" 

                                                      - Gravació córeo "La cançó del Mico"

                                                Els i les alumnes rebran:

                                                      - Escenes noves

INTERPRETACIÓ joves

videotrucades

Dissabte 28 març    ------ 18:30h ------    Escenes + rebre text nou

Divendres 3 abril    ------ 18:30h ------    Escenes + entregar proposta vestuari i títol +                                                                       rebre text nou

Divendres 10 abril   ------ 18:30h ------    Escenes + rebre text nou

Divendres 17 abril   ------ 18:30h ------    Escenes + rebre text nou

C/Garcilaso 110
08201 Sabadell
Tel. 644 759 752
info@songikune.net
HORARI SECRETARIA
de dilluns a divendres
de 17:30h a 20:30 h