CURS

2019-20

CLASSES GRUPALS I TALLERS

MENUTS (4-11 ANYS)

Teatre Arrels (4 a 6 anys)    -------------------------    Dijous 18:15h - 19:15h

Teatre Brots (6 a 9 anys)     -------------------------    Dijous 17:45h - 19:15h

Teatre Branques (9 a 11 anys)    -------------------    Dimecres 17:45h - 19:15h

Taller de Teatre Musical MENUTS (+8 anys)  ----  Dilluns 17:45h - 19:15h

JOVES (12-17 ANYS)

Interpretació joves     ----------------------    Divendres 18:30h - 20:30h

Interpretació davant la càmera ----------    Dimecres 18:30h - 20:30h

Taller de Teatre Musical JOVES 1   ------------    Dimarts 17:45h - 19:45h

Taller de Teatre Musical JOVES 2*    ----------    Dilluns 18:30h - 21:30h

*amb prova de nivell

ADULTS (+18 ANYS)

Interpretació adults    ----------------------    Dimecres 19h - 21h

Interpretació davant la càmera ----------    Dimecres 18:30h - 20:30h

Taller de Teatre Musical ADULTS    -----------     Dijous 19 - 21h

Taller de Veu: fes que t'escoltin    ------------     Dimarts 19:45h - 21h

CLASSES INDIVIDUALS

CANT (+9 ANYS)

Horari a convenir amb la professora.

INICIACIÓ AL CANT (6-9 ANYS)

(Activitat amb grup reduït: 2-4 alumnes).

Divendres 18h - 18:45h

PIANO (+8 ANYS)

Horari a convenir amb el professor.

C/Garcilaso 110
08201 Sabadell
Tel. 644 759 752
info@songikune.net
HORARI SECRETARIA
de dilluns a divendres
de 17:30h a 20:30 h